966 (566) 2010-08-27 - 2010-09-03

Nagrody Prezydenta Gdyni dla pracowników służby zdrowia

Już po raz trzynasty Prezydent Miasta Gdyni z okazji Dnia Św. Łukasza - Patrona Pracowników Służby Zdrowia - uhonoruje Nagrodą Prezydenta Miasta wyróżniających się pracowników gdyńskiej służby zdrowia.
Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania nagród określa regulamin konkursu zatwierdzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 15922 z dnia 3 sierpnia 2010 r. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.gdynia.pl w dziale „Wszystko o Gdyni" w zakładce „Nagrody i wyróżnienia".
Przyznanie nagrody może nastąpić na wniosek :
a. organów zarządzających w zakładach opieki zdrowotnej określonych w art. 2 ust.1 pkt. 1 - 7 i 9 - 12 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej;
b. Rady Dzielnicy;
c. Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny Rady Miasta Gdyni.
Wnioski o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Gdyni na rok 2010 dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia należy składać w Wydziale Zdrowia, ul. 10 Lutego 24 (V piętro pok. 503 ) do dnia 21.09.2010 r.