967 (567) 2010-09-03 - 2010-09-09

90. lat Urzędu Morskiego

Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni uczciło uczestnictwem w Obchodach Jubileuszu 90 - lecia administracji morskiej pod patronatem Ligi Morskiej i Rzecznej z terenów popowodziowych (woj. świętokrzyskiego) wystawiając 28. sierpnia 2010 r. ekipy słuchaczy KM CKU i członków Ligi Morskiej i Rzecznej w I Bałtyckich Regatach Gdynia - Jastarnia o Puchar Dyrektora UM kpt.ż.w.dr Andrzeja Królikowskiego. Pierwszy wynik regat uzyskała załoga s/y „Witamino" z Urzędu Miasta Słupska, którą dowodził wiceprezydent miasta Słupska Ryszard Kwiatkowski. Uczestnicy KM CKU zdobyli medale „Pro Mari Nostro LMiR 1918-2010" płynąc na s/y „Chylonia" w załodze Andrzeja Kajuta z UM w Gdyni zajmując II miejsce. Załoga s/y „Redłowo" pod dowództwem dyrektora departamentu bezpieczeństwa żeglugi Ministerstwa Infrastruktury Magdaleny Jabłonowskiej zajęła III miejsce.
Czwarty wynik regat uzyskała załoga Urzędu Morskiego ze Szczecina na s/y „Karwiny" pod dowództwem Macieja Marksa.
Kolegium Miejskie CKU serdecznie dziękuje Dyrektorowi Urzędu Morskiego za umożliwienie uczestnictwa w regatach uczniom z woj. świętokrzyskiego, którzy zostali zaproszeni przez KM CKU i LMiR do spędzenia wakacji w Gdyni, by zapomnieli o przeżyciach i traumie powodzi. 

ikona