967 (567) 2010-09-03 - 2010-09-09

Handel przy cmentarzu

Informacja w sprawie handlu kwiatami i zniczami przed gdyńskimi cmentarzami w dniu 1 listopada 2010r. - Prezydent Miasta Gdyni na Posiedzeniu Kolegium w dniu 31.08.br. odstąpił od przeprowadzenia przetargu w roku bieżącym na handel kwiatami i zniczami przed gdyńskimi cmentarzami.
Zainteresowani mogą składać wnioski w sprawie handlu na dotychczasowych zasadach począwszy od 1.09.2010 r. 

ikona