967 (567) 2010-09-03 - 2010-09-09

Po Sesji Rady Miasta

25 sierpnia 2010 r. odbyła się XLV, w bieżącej V kadencji samorządu, pierwsza po przerwie wakacyjnej - sesja Rady Miasta Gdyni.
Pierwszym akcentem Sesji było wręczenie Nagrody Kustosza Pamięci Narodowej gdynianinowi prof. Janowi Łopuskiemu.
Uroczystość odbyła się 9 czerwca br. w warszawskim Teatrze Kamienica. Profesor Jan Łopuski nie uczestniczył w niej ze względu na zły stan zdrowia a w jego imieniu nagrodę odebrał naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku dr hab. Grzegorz Berendt. Teraz nagroda trafiła do rąk Laureata. Przypomnijmy, że Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej przyznawana jest polskim oraz zagranicznym instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939 - 1989, a także za działalność publiczną, zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.
W dalszej części Radni przegłosowali 34 uchwały. Wśród nich w sprawach.:
- Zmiany w podziale miasta na stałe obwody do głosowania:
Radni dokonali zmiany w uchwale Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w podziale miasta na stałe obwody głosowania. W dzielnicy Redłowo w obwodzie głosowania nr 72 zameldowanych jest 3015 osób. Wobec przekroczenia ustawowej liczby mieszkańców (3000) konieczne jest wprowadzenie zmian w obwodach głosowania. W efekcie zmian wyborcy, którzy mieszkają przy ul. Powstania Wielkopolskiego od nr 109 do nr 121 będą głosowali bliżej swego miejsca zamieszkania w obwodzie nr 71 czyli w Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Cylkowskiego 5.
O tych zmianach mieszkańcy zostaną poinformowani listownie.
- Zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2010 r. Zmiana dotyczy zwiększenia o 856 990 zł dochodów budżetu Miasta związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków UE oraz zmniejszenia wydatków o 9 143 010 zł. W jej rezultacie budżet miasta Gdyni wynosi po stronie: dochodów - 1 023 355 365 zł, wydatków - 1 261 008 091 zł, przychodów - 275 813 399 zł, rozchodów - 38 160 673 zł.
- Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i góry Donas. Jest to zakończenie procedury rozpoczętej uchwałą Rady Miasta w dniu 22 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego planu. Projekt przewiduje m.in. lokalizację na zachód od Góry Donas cmentarza komunalnego. Ponadto duża część terenów objętych nowym planem przeznaczona została na rekreację. Sam rejon góry Donas może przeznaczony być dla osób uprawiających narciarstwo. W planie uwględniono także budowę ścieżek rowerowych.
- Uchwalenia zmiany w miejscowym planie przestrzennego zagospodarowania części dzielnicy Orłowo, rejon alei Zwyciestwa i ul. Świętopełka, w wyniku których m.in w zabytkowym pałacyku w parku Kolibki i towarzyszacych mu zabudowaniach możliwa będzie realizacja funkcji komercyjnych - turystycznych, gastronomicznych i kulturalnych.
- Przystąpienia Gdyni do Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy.Rada Europy przyznała naszemu miastu swoje najwyższe wyróżnienie w 2002 roku. Nagroda ta przyznawana jest corocznie jednemu miastu w Europie, którego działania propagujące ideę jedności europejskiej najbardziej zasługują na wyróżnienie.
Miasta nagrodzone skupione są w Stowarzyszeniu Miast Laureatów Nagrody Europejskiej. Należy do niego 65 miast. Gdynia, znajdująca się w honorowym gronie miast laureatów Nagrody Europy, teraz formalnie przystąpi do tego stowarzyszenia. Dzięki temu nasze miasto będzie mogło korzystać z doświadczeń partnerów i informacji dotyczących m. in. współpracy międzynarodowej gmin, współdziałania organizacji publicznych i niepublicznych, promocji solidarności i zrozumienia między ludźmi w Europie.
- Utworzenia nowych miejsc w żłobku „Niezapominajka". Od 1 września 2010 roku w Gdyni zwiększy się o 40% liczba miejsc w żłobku. W lokalu przy ul. Demptowskiej 46 zostanie uruchomiona filia żłobka „Niezapominajka" z 40 miejscami dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 1 rok 6 miesięcy - 2 lata oraz 2 lata 1 miesiąc - 3 lata. Ogólna liczba miejsc wynosić będzie teraz 140.
- Zmian w regulaminie przyznawania gdyńskich stypendiów dla uczniów i studentów. Zmiany zasad przyznawania Stypendiów Miasta Gdyni umożliwią uzyskanie stypendium także uczniom - stałym mieszkańcom naszego Miasta - którzy podejmują edukację w placówkach poza Gdynią. Ujednoliceniu uległ też termin składania wniosków przez uczniów i studentów - do 5 października.
- Nadania nazw ulicom w Gdyni. Radni uchwalili przedłużenie ulicy Leśna Polana w Wielkim Kacku o kolejny odcinek drogi dojazdowej do nowo budujących się w tej okolicy domów. W dzielnicy Orłowo jednej z ulic nadano decyzją Rady nazwę Wiktora Roszczynialskiego. Radni także nadali nazwę „Rondo Karlskrona" skrzyżowaniu ulic Bernarda Chrzanowskiego i Polskiej w Gdyni. W Karlskronie znajduje się już plac o nazwie „Gdynia", stanowiący symbol wieloletniej współpracy między naszymi miastami.
Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/6040_64984.html 

ikona