967 (567) 2010-09-03 - 2010-09-09

Uwaga,sprzedawcy alkoholu!

W dniu 30 września 2010 r. mija termin wpłaty III raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2010 r.
Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na konto NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045
Kopie dowodów wpłaty należy przedłożyć do 30 września 2010 r. w pokoju 223 Urzędu Miasta w godz. od 8.00 do 16.00.

ikona