967 (567) 2010-09-03 - 2010-09-09

Wyjazd do Stutthofu

Klub Byłych Więźniów KL Stutthof organizuje 5 września 2010 r. autokarowy wyjazd do Stutthofu. Kontakt: Krystyna Lewandowska: 58 622 01 12.

ikona