968 (568) 2010-09-10 - 2010-09-16

E-udogodnienia w gdyńskich szkołach i urzędzie

Gdynia rozpoczyna projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych", realizowany w skali niespotykanej dotychczas w Polsce, obejmujący bowiem całe miasto.
Miasto Gdynia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wprowadza nowy kanał komunikacji elektronicznej dla mieszkańców i przedsiębiorców - interesantów Urzędu Miasta Gdyni oraz dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów wszystkich 60 szkół publicznych w Gdyni. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków UE*.
Wartość projektu wynosi 21.182.077,10 zł, w tym dofinansowanie z UE stanowi 75% kosztów, tj. 15.886.557,81 zł.
W ramach modułu e-Urząd wdrożony zostanie wygodny, nowoczesny system do obsługi interesantów drogą elektroniczną. Tym samym możliwe będzie złożenie wniosku o dowolnej, wygodnej dla interesantów porze. Wprowadzenie możliwości zdalnego załatwiania spraw urzędowych, oprócz oszczędności czasu i kosztów związanych z dojazdami do urzędu, powinno zwiększyć satysfakcję interesantów. Założenia projektu obejmują 161 spraw urzędowych, których załatwienie będzie możliwe za pośrednictwem Internetu.
W ramach modułu e-Edukacja wdrożony zostanie system e-Dziennik w 60 publicznych placówkach oświatowych w Gdyni. W roku szkolnym 2011/2012 planuje się wdrożenie systemu pilotażowo w 8 szkołach, a rok później - w roku szkolnym 2012/2013 we wszystkich szkołach publicznych w Gdyni dotychczasowy, tradycyjny dziennik papierowy zastąpiony zostanie dziennikiem elektronicznym. Każdy rodzic/opiekun będzie miał po zalogowaniu się dostęp przez Internet do informacji o swoim dziecku, w tym do ocen, nieobecności, uwag, tematów lekcji. Dzięki wyposażeniu każdej sali lekcyjnej w sprzęt komputerowy, dane będą wprowadzane przez nauczycieli na lekcji, w rezultacie rodzice będą na bieżąco informowani o aktualnych wynikach dzieci w szkole. Już teraz z elektronicznego dziennika korzystają trzy gdyńskie licea: II, III i X.
Rozwiązanie takie, oprócz wygodnego dostępu do informacji o postępach uczniów o dogodnej porze i z dowolnego miejsca oraz możliwości łatwiejszego i szybszego kontaktu rodziców z nauczycielem pozwoli na większą, systematyczną kontrolę rodziców nad procesem edukacyjnym dziecka, a tym samym da możliwość szybkiej i skutecznej reakcji na problemy i na wzajemnie przekazywane informacje. Kilka tysięcy gdyńskich nauczycieli zostanie przeszkolonych dzięki stworzonej specjalnie platformie e-learningowej.
*Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.