Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
968 (568) 2010-09-10 - 2010-09-16

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 - wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres: do 3 lat, położonej w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego o łącznej pow. 112 m², oznaczonej na karcie mapy 63 obręb Gdynia, jako część działki nr 992/1, KW GD1Y/00024646/2.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 01.09.2010 r. do 22.09.2010 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro na: remont umocnień brzegowych rzeki Kaczej na odcinku od ul. Powstania Styczniowego do ul. Szyprów w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/kacza
Termin składania ofert mija 15.09.2010 r. o godz. 10.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: A. Kulbik tel. 58 761 20 51 w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: K. Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86 w godz. 8.00 - 16.00.
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Gdyni, ul. Wrocławska 52
zatrudni na zastępstwo sprzątaczkę w wymiarze 0,75 etatu
oraz pomoc kuchenną w wymiarze 0,5 etatu.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 15 września 2010 r.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
przyznał dotację na mocy zarządzenia Nr 16182/10/V/O z dnia 31.08.2010 r. dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci następującemu podmiotowi:
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym, w kwocie 83 625 zł brutto.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr 13/2010 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Ledóchowskiego 1c/6, Chylońska 137/60, Chrzanowskiego 12/7, Chrzanowskiego 12/8, Chrzanowskiego 12/10, Młyńska 17/74, Porębskiego 4A/2, Chylońska 69-85/90, Chylońska 137/32, Bat. Chłopskich 15/3, Wójta Radtkego 32/5, Wiejska 3/56, Górna 1/4, Morska 212/26, Morska 212/53.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 1.09.2010 r. do dnia 22.09.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 2 o pow. 76,35 m², położonego w budynku parterowym, w którym mieszczą się cztery pawilony handlowe przy ul. Płk. Dąbka 165 w Gdyni, działka nr 196/15, k.m. 40, KW 34900, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz wywieszono od 1 września 2010 r. do 13 października 2010 r.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. Nr 261/2004, poz.2603, z późn. zm.) upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu, tj. 13 października 2010 r.
***
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
ogłasza konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego (LOGO) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.
1. Organizator konkursu - Miejska Biblioteka Publiczna, 81-401 Gdynia, ul. Świętojańska 141-143, tel.: 58 622 73 55
2. Informacja o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni - Celem działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni jest promocja literatury oraz propagowanie czytelnictwa, poprzez bezpłatne usługi dla dorosłych, dzieci i młodzieży, takie jak: udostępnianie zbiorów (czasopism i książek, w tym również na nośnikach optycznych), organizowanie imprez kulturalnych oraz edukacyjnych, udostępnianie stanowisk komputerowych i Internetu.
3. Przedmiot konkursu:
a) Znak graficzny (LOGO) będzie składać się z sygnetu (symbolu) oraz logotypu (stylizacji literowej) słów Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni z wyróżnieniem słów: „Biblioteka" oraz „w Gdyni".
b) Znak graficzny (LOGO) musi występować w wersji kolorowej oraz czarno-białej w dwóch rozmiarach: mieszczącym się w polu 15x15 cm oraz mieszczącym się w polu 3x3 cm.
4. Cel konkursu - Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu elementu identyfikacji wizualnej:
a) charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym,
b) nawiązującego w jak największym stopniu do celu działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni,
c) umożliwiającego pełną identyfikację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz pełniącego rolę marketingową oraz promocyjną.
5. Formy logo - Wyłoniony w Konkursie znak graficzny (LOGO) będzie wykorzystywany do identyfikacji wizualnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, a także w formie przestrzennej (np. szyld na elewacji budynku, neon itp.).
6. Nagroda - Zwycięzca Konkursu otrzyma za projekt logo nagrodę pieniężną w wysokości 3 000,00 zł brutto.
7. Termin składania prac konkursowych - Prace powinny zostać złożone w siedzibie Organizatora: Miejska Biblioteka Publiczna 81-401 Gdynia ul. Świętojańska 141-143, do dnia 15 października 2010 r.
8. Informacja o regulaminie konkursu - Szczegółowe informacje i Regulamin konkursu są dostępne w Sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej, 81-401 Gdynia, ul. Świętojańska 141-143, w godz. 8.00 - 16.00 oraz na stronie www.mbpgdynia.pl, a także w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej (lista placówek dostępna na stronie www.mbpgdynia.pl). Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - Violetta Trella, tel. 58 622 73 55, e-mail: dyrektor@mbpgdynia.pl