968 (568) 2010-09-10 - 2010-09-16

Podziękowania

Rada Dzielnicy Obłuże składa serdeczne podziękowania dobroczyńcom, którzy pomogli w organizacji festynu „Pożegnanie lata", który odbył się 28 sierpnia 2010 roku na terenie „Przy Stawku" na Obłużu, a w szczególności: OPEC Sp. z o.o., Telepizzeria TINO, MAKRO Cash and Carry Polska S.A. Gdynia, PKO Bank Polski 3. Oddział w Gdyni.