968 (568) 2010-09-10 - 2010-09-16

Wystartował „Projekt – Kobieta”

W Centrum Integracja w Gdyni odbyły się pierwsze spotkania w ramach programu „Projekt - Kobieta". Program jest skierowany do mieszkanek Gdyni posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
To przygoda, której celem przewodnim jest zwiększenie aktywności, podniesienie wiary we własne możliwości, wzrost poczucia własnej kobiecości oraz motywacji do działania przez udział w specjalistycznych warsztatach z zakresu: psychologii, wizażu, stylizacji oraz zdrowia.
Projekt rozpoczął się 28 sierpnia 2010 r. od warsztatów psychologicznych, których celem było zintegrowanie grupy, określenie celów, potrzeb i oczekiwań oraz początek pracy nad postrzeganiem kobiecości i wiarą w siebie. M.in. dlatego uczestniczki projektu wezmą udział w sesji zdjęciowej do kalendarza.
Program „Projekt-Kobieta" finansowany jest przez Urząd Miasta Gdyni.