Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
969 (569) 2010-09-17 - 2010-09-23

Gdynia w okresie II wojny światowej

We wrześniu 2010 r. dokonana została 17 już aktualizacja „Listy strat osobowych (cywilnych) mieszkańców Gdyni w okresie II wojny światowej", opublikowana na portalu www.2wojna.gdynia.pl. To jedyny taki zbiór danych osobowych w Polsce. Jednocześnie aktualizowana jest lista strat osobowych różnych formacji wojskowych oraz zmilitaryzowanych (Polska Marynarka Handlowa i in.). Dotychczas udało się zebrać informację o 4100 osobach, które straciły życie w tym okresie. Dzięki współpracy z Fundacją „Polsko-Niemieckie Pojednanie" otrzymano wiele informacji o osobach deportowanych na roboty przymusowe i do obozów koncentracyjnych.

Zgodnie z umową prezydenta Gdyni z dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku, skanowane są na koszt miasta karty meldunkowe gdynian z okresu poprzedzającego wybuch wojny. Ułatwi to stworzenie Systemu Ewidencji Mieszkańców Gdyni z tego okresu. SEMIG jest ważnym celem projektu badawczego m. in. dla poszukiwania gdynian, niezameldowanych w naszym mieście po wojnie. Informacje o projekcie przekazał uczestnikom III Spotkania Pamięci, zorganizowanego 8 września 2010 r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni w siedzibie Filii nr 15, koordynator projektu edukacyjnego - nacz. Ryszard Toczek.  


www.2wojna.gdynia.pl