969 (569) 2010-09-17 - 2010-09-23

Jubileusz II LO

14 października 2011 roku odbędą się uroczyste obchody 80-rocznicy powstania II LO. Zgłoszenia do udziału w uroczystościach jak i balu absolwenta należy zgłaszać e-mailem na stronie internetowej szkoły: _lo2gdynia.pl_ w zakładce „Jubileusz Szkoły" lub telefonicznie pod nr 58 620 17 50.
Zgłoszenia przyjmowane są do końca listopada 2010 r.