969 (569) 2010-09-17 - 2010-09-23

Przedsiębiorczy stoczniowcy

Pracownicy przemysłu okrętowego, którzy w ubiegłym roku przystąpili do projektu „Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości osób zatrudnionych w przemyśle stoczniowym" zakończyli szkolenia przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej, złożyli do oceny biznesplany i obecnie są na etapie zakładania własnych przedsiębiorstw. Najwyżej zostały ocenione biznesplany, które zakładały uruchomienie innowacyjnego przedsięwzięcia. Wśród nich znalazły się takie projekty, jak: pomiary konstrukcji inżynierskich i urządzeń, badania naukowe, prace rozwojowe, doradztwo, badania i analizy techniczne.
Projekt w liczbach:
- do projektu przystąpiło 150 osób;
- w szkoleniach wzięło udział 100 osób;
- wnioski o ocenę biznesplanu złożyły 83 osoby;
- ogółem przyznano 67 dotacji, z czego aż 57 w maksymalnej kwocie 40 000 zł;
- ogółem przyznano dotacje na kwotę 2 616 494 zł.