969 (569) 2010-09-17 - 2010-09-23

Punkt FAS

9 września w Światowym Dniu FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) w Gdyni zaczął działać Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny dla dzieci cierpiących na tę chorobę i ich rodzin. To część Gminnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego FAS, który rozpoczął się w październiku 2009 r. i potrwa do roku 2011. Oprócz uruchomienia punktu specjalistycznej diagnozy i terapii dla dzieci dotkniętych FAS program zakłada również przeszkolenie szerokiego grona specjalistów w mieście. Jego zadaniem jest także uświadamianie społeczeństwu zagrożeń płynących z faktu spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży bądź kobiety karmiące.
Na powstanie placówki z budżetu miasta przeznaczono 30 tys. zł oraz 20 tys. z funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W 2011 r. na utrzymanie punktu i zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego gmina przeznaczy 50 tys. zł.
Placówka mieści się przy ul. Wejherowskiej 65. Specjaliści pracują w poniedziałki i piątki w godz.12.00 - 16.00, we wtorki i czwartki w godz. 8.00 - 12.00, natomiast w środy w godz. 13.00 - 17.00. Umówić się na wizytę można telefonicznie - tel. 58 664 33 66, wew. 22 lub emailowo - fas@zps.net.pl (Na str. 10 „Ratusza" zamieszczamy informację dla wolontariuszy i praktykantów, zainteresowanych współpracą z Zespołem Placówek Specjalistycznych).