969 (569) 2010-09-17 - 2010-09-23

Spacer modernistyczny

Urząd Miasta Gdyni, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków wraz z gdyńskimi przewodnikami turystycznymi zapraszają 26 września br. w niedzielę do udziału w zwiedzaniu gdyńskiej architektury modernistycznej organizowanym pod hasłem „Gdyński Dzień Modernizmu 2010".
Zwiedzanie odbywać się będzie w kilku grupach, liczących do 25 osób, oprowadzanych przez licencjonowanych przewodników turystycznych, dodatkowo przygotowanych do prezentowania architektury modernizmu. O określonych godzinach istnieje możliwość zwiedzania przez osoby niepełnosprawne, które oprowadzi przygotowany do tego przewodnik.
W trakcie wycieczek uczestnicy będą mieli możliwość otrzymania specjalnych okolicznościowych pieczęci na głównych przystankach trasy. Zwiedzanie odbywać się będzie na podstawie telefonicznych zapisów 20 - 22 września br., w godz. 9.00 - 11.00 kontakt tel.: 58 668 83 43.
Uwaga! Zapowiadana w poprzednim Ratuszu wkładka z informacjami dotyczącymi modernizmu w architekturze Gdyni i trasą zwiedzania ukaże się wraz z Ratuszem 24 września br.