969 (569) 2010-09-17 - 2010-09-23

Zapisy do...

Gdyńska Szkoła Artig przyjmuje dzieci od lat 3 i młodzież na zajęcia artystyczne i muzyczne. W programie zajęć: śpiew, rytmika - taniec, gra na instrumentach, rysunek, tworzenie, zabawy, przygotowanie do nauki gry na pianinie koncerty, spektakle, konkursy, festiwale, nagrania studyjne dzieci i młodzież śpiew solowy, śpiew zespołowy, gra na pianinie, fletach prostych warsztaty twórczego pisania, elementy aktorskie koncerty, spektakle, konkursy, festiwale, nagrania studyjne Zajęcia obejmują wszystkie formy aktywności twórczej dziecka. Poprawiają koncentrację, uwagę, pamięć, koordynację ruchową, poczucie wiary i pewności siebie. Zajęcia odbywają się w Wielkim Kacku, ul. Starodworcowa 17, Działki Leśne, ul. Kwidzyńska 15. Iwona Guberska, tel. 514 841 49
***
Placówka Muzyczna Forte zaprasza wszystkich chętnych - dzieci, młodzież a także dorosłych - na zajęcia nauki gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych - keyboard'ach. W ramach zajęć zainteresowani zdobywają praktyczne umiejętności gry na instrumentach klawiszowych oraz niezbędną do gry wiedzę teoretyczną. Do wyboru zajęcia grupowe (max. 3 - osobowe) 2 razy w tygodniu (45 min.) oraz lekcje indywidualne. Materiały do nauki oraz instrumenty w dyspozycji placówki. Lekcje odbywają się w budynku YMCA , ul. Żeromskiego 26 (przy pl. Kaszubskim) sala 11 (I piętro).
Zapisy na zajęcia, nr tel. 601 65 03 63 lub 58 661 90 17.
***
Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, działający jako Przedszkole Amerykańskie zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim (przez native speakera lub wychowawcę) i częściowo polskim. Bogata oferta zajęć dodatkowych jak rytmika, gimnastyka korekcyjna, plastyka, tańce, karate, edukacja teatralna, warsztaty kulinarne. Placówka realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. Kwadratowa 17, Gdynia - Chwarzno, tel. 517 195 596, www.magiczny-zamek.pl.
***
Przedszkole MALI SAMARYTANIE dysponuje wolnymi miejscami w grupie dzieci 3 i 4 - letnich w swojej placówe w Gdyni Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136. Przedszkole dysponuje komfortowymi warunkami. Zróżnicowane czesne bez dodatkowych opłat. Podstawa programowa obejmuje zajęcia: język angielski, muzyka, plastyka, śpiew, rysunek, taniec, nauka pływania. Placówka posiada: salę gimnastyczną, plac zabaw, basen. Tel. 58 624 10 71, 697 72 68 81 www.mali.samarytanie.pl, e-mail fundacja@samarytanie.pl
***
Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni zaprasza dzieci i młodzież grające na akordeonie, skrzypcach, klarnecie i trąbce do zespołu pieśni i tańca „KROSNIATA". Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki od godz. 16.00 do godz. 18.00. Kontakt: Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Cechowa 22 81-194 Gdynia, tel. 58 625 40 25, sekretariat szkoły.
***
Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni ul. Raduńska 21 tel./ fax 58 623 04 52, e - mail: kolegiummiejskie1@wp.pl ogłasza nabór do 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych - na podbudowie szkół średnich w zawodach:
- technik obsługi turystycznej;
- technik rachunkowości;
- technik administracji;
- technik informatyk.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i soboty, co 2 tygodnie. Nasi słuchacze uczestnicząc w podwyższającym znajomość podstaw technik informatycznych szkoleniu (7 modułowym) uzyskują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.
Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku. Zapraszamy na stronę www.kolegiummiejskie.info.
***
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni jedyna taka Szkoła dla Dorosłych w Trójmieście, ul. Raduńska 21, tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza dorosłych (min. lat 17) do nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (od wtorku do czwartku) dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym piątki / soboty, co dwa tygodnie. Zaprasza także absolwentów szkół zawodowych do podwyższenia kwalifikacji w II Liceum Uzupełniającym (2 letnim), w którym nauka odbywa się: stacjonarnie (wtorek - środa - czwartek) dziennie/wieczorowo lub zaocznie (piątek/sobota), co dwa tygodnie. Naukę można także kontynuować w w Liceum Ogólnokształcącym w systemie zaocznym, uruchomionym od semestru zimowego roku szkolnego 2009/2010. Można także uzupełnić naukę - mając ukończony 1, 2 rok liceum.
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na kursy językowe, które odbywać się będą w roku szkolnym 2010/2011. Zaprasza na kursy języków hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego i niemieckiego oraz francuskiego i rosyjskiego, każdy kurs na kilku poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzą również native speakerzy. Szkoła prowadzi kursy nauki obsługi komputera. Informacje i zapisy: Gdynia, ul. Armii Krajowej 30 IV piętro; tel. 58 781 09 66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl

***
Centrum Nauczania Języka Francuskiego przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Francuskiej przyjmuje zapisy na kursy języka francuskiego w roku szkolnym 2010/2011 dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania, przygotowujące do matury i DELF- u.
Zapraszamy do nowej grupy FRANCUSKI PRZEZ TEATR, którą poprowadzi lektor francuski (pożądany minimum średni poziom znajomości francuskiego). TPPF Gdynia, Starowiejska 54/4, tel: 58 621 91 15 (godz. 16.00 - 19.30). tppfgdynia@poczta.onet.pl, www.tppfgdynia.pl
***
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej zaprasza na Dzień Otwarty w sobotę 18 września 2010 r. w godz. 11.00 - 15.00. O godz.12.00 - mini lekcja j. francuskiego dla dzieci, o godz. 13.00 dla młodzieży i dorosłych. Czekamy na uczestników konkursu fotograficznego. TPPF Gdynia, Starowiejska 54/4 Tel: 58 621 91 15 (16.00-19.30), tppfgdynia@poczta.onet.pl, www.tppfgdynia.pl
***
Osiedlowy Klub Kultury S.M. „Bałtyk", Gdynia, ul. Narcyzowa 1, prowadzi zapisy na zajęcia:
- dla dzieci w wieku 3-6 lat:
„Bajkowe Przedszkole" oraz „Pracownia Plastyczna" dla dzieci w wieku 7-16 lat
„Warsztaty Taneczne", „Warsztaty Plastyczne", „Warsztaty Teatralne" oraz „Kółko Szachowe",
- dla dorosłych „Salsa", „Rysunek Bez Tajemnic", „Aerobik"
- dla seniorów - „Gimnastyka Usprawniająca", „Komputer Dla Seniora" oraz „Wieczorki Taneczne".
Informacje i zapisy - tel. nr 58 624 12 91, w godz. 13.00 - 19.00 (od poniedziałku do piątku).
***
Klub ALPAT Gdynia rozpoczyna nabór dziewcząt i chłopców na treningi piłki siatkowej. Zajęcia prowadzone są w ZS nr 15 w Gdyni - Chwarznie, ul. Jowisza 60. Zapisy: poniedziałki w godz. 18.00 - 18.30.
***
Firma WALK OF LIFE zaprasza na regularne marsze Nordic Walking na Karwinach i w Orłowie. Zajęcia dla osób w wieku 55+.
Więcej informacji i zapisy www.nordicwalking.org.pl oraz tel. 517 379 700.
***
PRO - fit przy AIP UG przyjmuje zapisy na zajęcia w wodzie oraz aerobik wodny. Miejsce zajęć Chwarznieńska 136/138 (zakład Rehabilitacji). Zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku godz. 20.00 oraz środa i piątek godz. 13.00 i 14.00. Koszt 10 złotych. (Nie trzeba umieć pływać). Zapisy na zajęcia na sali fitness: aerobik, step aerobik, body ball (trening z piłkami), super bike (zajęcia na rowerach), fitness kick boxing, dodatkowo nordic walking. Terminy codziennie od poniedziałku do piątku godzina 19.00. Koszt 2,50 zł, 5 zł, 10 zł, 15 zł (w zależności od wybranych zajęć). Informacje i zapisy pod numerem 515 577 511 od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do15.00.
Cały projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego).
***
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego „Jowita Gdynia", ul. Staffa 16 organizuje nabory do grup sportowego tańca dyskotekowego dla dzieci w wieku 6 - 15 lat. W programie zajęć: jazz, balet, taniec nowoczesny, rytmika, korekta wad postawy i płaskostopia. Podział na grupy w zależności od wieku i stopnia zaawansowania. Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 601 630 240.
***
Uczniowski Klub Sportowy „CISOWA" Gdynia zaprasza wszystkich chętnych chłopców klas I-III szkół podstawowych (rocznik 2001 i młodsi) na zajęcia piłki nożnej. Zajęcia odbywać się będą w środy i piątki w godz. 16.00 - 17.00 od 22 września na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni, ul. Chylońska 227. Szczegółowych informacji udziela trener Sobiesław Przybylski, tel. 504 814 993.
***
Sekcja karate przyjmuje zapisy na treningi rekreacyjne i wyczynowe. Zapisy dla dzieci (od lat pięciu), młodzieży, dorosłych i seniorów. Instruktorzy z licencją Polskiego Związku Karate.
Również zajęcia fitness: aerobic, step, siłownia, oraz zajęcia z gier zespołowych. Zniżki dla uczniów, studentów i emerytów. Zapisy: „Fitness Club 27" Gdynia, ul. Słowackiego 53 (Kamienna Góra przy Gimnazjum nr 11) od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 20.00. Tel. 58 621 68 46; 609 265 478. www.kyokushingdynia.boo.pl