969 (569) 2010-09-17 - 2010-09-23

Zdjęcia dworca ciągle poszukiwane

Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy dysponują zdjęciami dworca, zarówno zewnątrz jak i wewnątrz gmachu, o udostępnienie tych, już archiwalnych fotografii.
Trochę historii: obecny obiekt jest trzecim budynkiem dworcowym. Pierwszy, niewielkich rozmiarów stanął w XIX w. Kolejny, w stylu dworkowym, oddano do użytku w 1926 r., aby już po 12 latach rozbudować go. Był zbyt mały dla szybko rozwijającej się Gdyni. Podczas II wojny światowej dworzec został niemalże całkowicie zniszczony. Obecny gmach dworca głównego (1950-1954) oprócz usytuowania dokładnie w miejscu przedwojennego budynku, w niczym nie przypomina swojego poprzednika, zaś wśród współczesnych wyróżnia go niespotykane połączenie architektury socrealizmu z przedwojennym modernizmem i detalami Art Deco.
Niewiele zachowało się fotografii obrazujących pierwsze dwa obiekty. Ale też obecny dworzec nigdy nie stał się szeroko prezentowanym „mister foto".
Osoby, które dysponują - historycznymi zdjęciami dworca albo zdjęciami z okresu II Wojny Światowej obrazującymi zniszczenia wojenne, lub też z lat 50-tych, gdy powstawał obecny budynek - zachęcamy do udostępnienia ich szerokiej publiczności.
Przekazane fotografie - w formie tradycyjnej (analogowej), elektronicznej (skany), lub też stare pocztówki - posłużą między innymi do przygotowania wystawy i strony internetowej poświęconej obecnemu remontowi dworca, ale także wkładki dotyczącej historii Dworca kolejowego Gdynia Główna w wydawanym przez Urząd Miasta Gdynia piśmie „Ratusz".
Fotografie można przekazać:
- w wersji elektronicznej na adres - kontakt1@robisie.eu
- w wersji tradycyjnej i elektronicznej -
Urząd Miasta Gdyni Zespół Prasowy (pok. 202), al. Marsz Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia w godz. 9.00 - 16.00, ratusz@gdynia.pl. Pierwszym 20 osobom, które udostępnią fotografie lub pocztówki PKP przekaże upominki (z koleją w tle).
Ponad 30 milionowej wartości inwestycja podjęta przez PKP S.A., współfinansowana ze środków unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ma przywrócić historyczny wygląd dworca z przełomu lat 50-tych XX wieku. Prace remontowe połączą zabytkowe piękno architektury ze współczesnymi rozwiązaniami systemu obsługi pasażerskiej.