970 (570) 2010-09-24 - 2010-09-30

Szkolenia z funduszy unijnych

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Wiek informacji" skierowany jest do 150 osób pracujących i zameldowanych na terenie woj. pomorskiego, które chcą nabyć nowe umiejętności bądź podwyższyć dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących szkoleń:
• kurs szybkiego czytania (30 godzin);
• kurs szybkiej nauki (30 godzin);
• kurs technik pamięciowych (30 godzin);
• kurs bezwzrokowego pisania na klawiaturze (30 godzin);
• profesjonalne wyszukiwanie informacji w Internecie (60 godzin);
• zaawansowane funkcje pakietu MS Office (90 godzin);
• zaawansowane funkcje pakietu Open Office (90 godzin);
Każdy uczestnik ma zapewniony:
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenie;
• bezpłatne materiały szkoleniowe;
• poczęstunek;
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu;
• zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia;
• zaświadczenie potwierdzające nabycie nowych umiejętności.
Szkolenia odbywają się w godzinach popołudniowych, niekolidujących z godzinami pracy uczestników kursów. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby posiadające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz zameldowane na terenie woj. pomorskiego. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Niezbędne dokumenty wymagane na etapie zgłoszenia do projektu:
• podpisany formularz zgłoszeniowy;
• zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło na terenie woj. pomorskiego;
• kserokopia dokumentu tożsamości;
•oświadczenie o miejscu zameldowania/ zameldowania tymczasowego na terenie woj. pomorskiego.
Wszystkie dokumenty rekrutacyjne powinny zostać dostarczone do biura w Gdyni w formie papierowej. Polska Giełda Pracy Sp. z o.o., ul. Starowiejska 11/2 81-356 Gdynia, tel./fax 58 781 92 11, mail: pomorze@gielda.pracy.com.pl
Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe na stronie: http://www.pracy.com.pl/wiek/rekrutacja.php