970 (570) 2010-09-24 - 2010-09-30

W Gdyni się nie zgubisz

Gdynia wdraża System Identyfikacji Miejskiej, który ułatwi poruszanie się w przestrzeni miejskiej, umożliwi szerszy i wygodniejszy dostęp do informacji o mieście - jego obszarach, nazwach ulic, lokalizacjach punktów adresowych, a także obiektach użyteczności publicznej, zabytkach, muzeach, instytucjach kultury i innych atrakcjach turystycznych. Na pierwszy ogień idzie Śródmieście, wpisane do rejestru zabytków. Autorzy systemu nawiązują do powojennego oznakowania ulic - na białym tle znajdują się czerwone litery, cyfry i symbole.
Na System Identyfikacji Miejskiej w Śródmieściu Gdyni składać się będą:
- informacja o nazwach ulic i numerach porządkowych nieruchomości - informacja uliczna i adresowa - tabliczki elewacyjne zawierają poza numerem porządkowym także nazwę ulicy, nazwę obszaru i oznaczenie kierunku wzrostu numeracji;
- indywidualne tablice informacyjne - kartusze - tablice informacyjne zawierają krótki rys historyczny lub opis wydarzenia związanego z obiektem bądź miejscem, dzięki czemu przybliżają historię miasta;
- tablice tematyczne - zawierają w polu ekspozycji specjalnie przygotowany plan miasta lub wybranego obszaru o oznaczeniem „Tu jesteś" oraz dodatkowe informacje: lokalizację obiektów wyróżnionych w SIM, opisy i fotografie miejsc godnych zwiedzania, ważniejsze telefony i adresy itp.; tablice, spójne pod względem architektonicznym, mogą zawierać różne zestawy informacji w zależności od miejsca ich montażu;
- informacja kierująca dla pieszych - obiekty cieszące się dużą popularnością oznakowane są systemem informacji kierującej, prowadzącej adresatów do odpowiedniego miejsca.
Tablice adresowe w strefie, w której znajdują się zabytki, będą wypukłe, co wyróżni je spośród pozostałych oznakowań. Znajdą się na dwóch specjalnych szlakach - modernistycznym i morskim. Drogowskazy oraz tablice informacyjne zawierać będą wiadomości w dwóch językach - polskim i angielskim. Na kartuszach pojawią się dodatkowo informacje zapisane alfabetem Braille'a. Dodatkowym ułatwieniem dla niewidomych i słabowidzących będą informacje piktogramowe. Aktualnie jest już zainstalowanych 19 pylonów kierunkowych (z drogowskazami). W następnej kolejności będą instalowane pylony z nazwami ulic, tablice tematyczne i kartusze. Cały System Identyfikacji Miejskiej w Śródmieściu będzie kosztował 1,5 mln zł. Pełna realizacja potrwa 3-4 lata.

SIM w Śródmieściu Gdyni

System Identyfikacji Miejskiej dla Śródmieścia Gdyni stworzyło Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe LINIA z Wrocławia.