971 (571) 2010-10-01 - 2010-10-07

71. rocznica wysiedleń

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Stowarzyszenia Powiernictwo Polskie z siedzibą w Gdyni zaprasza na uroczystości upamiętniające ograbienie i wygnanie przez Niemców z Gdyni tysięcy jej mieszkańców narodowości polskiej:

- w niedzielę, 10 października 2010 r.  o godz. 12:30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni ul. Armii Krajowej 46 na Mszę św. w intencji wypędzonych gdynian - poległych w czasie wojny, cierpiących biedę i prześladowania na wygnaniu oraz tych, którzy odeszli niedawno;

- we wtorek, 12 października 2010 r.  o godz. 12:00 - Plac Gdynian Wysiedlonych - Asysta Kompanii Honorowej Marynarki Wojennej. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy ku pamięci wypędzonych przez wroga współmieszkańców w miejscu, gdzie jesienią 1939 roku oczekiwali na transport, przemówienia okolicznościowe.