971 (571) 2010-10-01 - 2010-10-07

Gdyńscy laureaci konkursu „Antek”

Nagrody w konkursie „Antek", organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku wręczono w piątek 22 września 2010 r.  w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Nagroda za trzecie miejsce oraz wyróżnienie trafiły do Gdyni. Nagrodzono Klub Osiedlowy „Apteka" oraz Spółdzielnię Socjalną „50 +".
„Antek" to konkurs na najlepszą inicjatywę zrealizowaną w woj. pomorskim w obszarze równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach projektu „Trzymajmy się razem - Forum".
Trzecie miejsce w konkursie przypadło w udziale Klubowi Osiedlowemu „Apteka" z ulicy Opata Hackiego, za pomysł na realizację placu zabaw w sposób niekonwencjonalny - dzieci same go projektowały i wymyśliły nazwę oraz obowiązujące na nim zasady. Jest to uhonorowanie aktywności mieszkańców ulic Opata Hackiego i Zamenhofa, którzy przy pomocy gdyńskiego samorządu i przedstawicieli różnych instytucji, takich jak MOPS, Stowarzyszenie „Mrowisko", na co dzień podejmują szereg działań, aby w ich dzielnicy żyło się bezpieczniej, przyjemniej i ciekawiej.
Natomiast wyróżnienie w konkursie otrzymała Spółdzielnia Socjalna „50 +" za inicjatywę stworzenia miejsc pracy dla 7 kobiet niepełnosprawnych, w wieku powyżej 50 lat. Spółdzielnia świadczy usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób starszych i niepełnosprawnych zajmuje się również sprzątaniem pomieszczeń. Miasto Gdynia zleciło Spółdzielni dystrybucję swoich materiałów reklamowych. Założycielki spółdzielni z sukcesem zorganizowały sobie miejsca pracy wykorzystując rozwiązania jakie daje ustawa o spółdzielniach socjalnych. Ponadto w ramach dofinansowanego przez samorząd projektu Gdynia 55 + zorganizowały zajęcia fitness dla kobiet oraz wspólne wyjścia do teatru. Działają również aktywnie w Stowarzyszeniu Amazonek Gdyńskich.