971 (571) 2010-10-01 - 2010-10-07

Podziękowania

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni dziękuje prof. Andrzejowi Muńko za przekazanie cennych książek popularnonaukowych do zbiorów biblioteki.
***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zespół projektu „Rodzina bliżej siebie" oraz pracownicy Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 4, organizatorzy festynu „Mama, tata i ja", pragną podziękować firmom, instytucjom i osobom prywatnym za głębokie zaangażowanie i włączenie się w przygotowanie i realizację imprezy. Dziękujemy: Przedszkolom Samorządowym nr 7 i nr 16, Zespołowi tanecznemu „Break Dance" Pani Annie Matłosz - Gimnazjum nr 11, Wojewódzkiemu Zespołowi Szkół Policealnych - kierunek ratownicy medyczni, Zespołowi Sportowych Szkół Ogólnokształcących, Przedsiębiorstwu Komunikacji Trolejbusowej, Miejskiej Bibliotece Publicznej, YMCA Gdynia, służbom miejskim, mieszkańcom ulicy Opata Hackiego i Zamenhoffa z Klubu Osiedlowego „Apteka", aktorce Teatru Miejskiego Pani Oldze Barbarze Długońskiej, uczniowi Szkoły Podstawowej nr 21 iluzjoniście Krzysiowi Skockiemu oraz wolontariuszom - uczniom Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni.
***
YMCA Gdynia dziękuje firmie wystawienniczej LITTERA - Iwona Pecko za pomoc w przygotowaniu stoiska na targi seniora.