971 (571) 2010-10-01 - 2010-10-07

Przyjdź i zostań przedsiębiorcą

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni informuje, iż prowadzi rekrutację uzupełniającą do projektu „Mój biznes" skierowanego do osób, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6-mcy przed dniem przystąpienia do projektu), zamieszkałych w województwie pomorskim.

Celem projektu jest wsparcie postaw przedsiębiorczych, których rezultatem będzie założenie własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu każdy z uczestników będzie miał możliwość skorzystania z:

• doradztwa zawodowego i biznesowego (dot. zakładania działalności gospodarczej);
• udziału w szkoleniu „Od biznesplanu do własnej firmy";
• jednorazowej dotacji inwestycyjnej na założenie własnej firmy (w wysokości  max. do 40 tys. zł);
• finansowego wsparcia pomostowego (w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej);

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt:
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, pok. 116, tel. 58 620 49 54 w.116.

Informacje o projekcie znajdują się na stronie http://www.pupgdynia.pl/