971 (571) 2010-10-01 - 2010-10-07

PUP Gdynia laureatem konkursu GRYF

Trzecie miejsce zajął Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni za projekt „Z miłości do regionu II" realizowanego w ramach VIII Edycji Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu - GRYF.
Projekt nawiązuje do idei wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bezrobotnych na terenie miast Gdynia i Sopot, w zakresie usług związanych z turystyką oraz specyfiką regionalną.
Realizacja projektu „Z miłości do regionu II" umożliwiła wszystkim jego uczestnikom rozwój swojej kariery zawodowej, realizację swoich planów oraz marzeń o założeniu własnej firmy. Nagroda została wręczona w dniu 22.09.2010 r. podczas regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki.