971 (571) 2010-10-01 - 2010-10-07

Ruszyła kolejna edycja funduszu stypendialnego

W roku 2010 Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w dalszym ciągu realizuje projekt Fundusz Stypendialny. Celem funduszu jest wsparcie materialne studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, zarządzania, finansów, prawa i dziennikarstwa, oraz wychowanków domów dziecka podejmujących naukę w szkołach wyższych. Fundusz Stypendialny adresowany jest do studentów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, na poziomie średniej ocen 4.0, legitymują się działalnością na polu naukowym lub działalnością charytatywną, i posiadają w tym zakresie udokumentowane osiągnięcia. O stypendia mogą ubiegać się także studenci będący cudzoziemcami.
W ubiegłym roku ( 2009/2010)  przyznano stypendia dla 10 osób. Wybrane osoby to studenci  uczelni wyższych z terenu całej Polski.
Rozpoczął się nabór studentów w ramach programu Fundusz Stypendialny. Wniosek i regulamin dostępne są na stronie www.skef.pl w zakładce akcje charytatywne - fundusz stypendialny oraz w aktualnościach na stronie głównej. Osoby ubiegające się o stypendium, składają do dnia 15 października 2010 roku wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów przesyłając je na adres:
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
81-472 Gdynia, ul. Legionów 126
z dopiskiem: Fundusz Stypendialny
Wszelkie pytania dotyczące Funduszu Stypendialnego prosimy kierować do Iwony Karmasz 58 624 98 76.