971 (571) 2010-10-01 - 2010-10-07

Startują „Połowy Poetyckie 2010”

Centrum Kultury w Gdyni i Przystań Poetycka „Strych" ogłaszają IX Gdyński Przegląd „Połowy Poetyckie 2010". W ramach Przeglądu odbędą się dwa konkursy:
- konkurs jednego wiersza;
- konkurs na zestaw wierszy.
Konkurs jednego wiersza:
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich twórców. Warunkiem uczestnictwa jest osobiste odczytanie jednego niepublikowanego wiersza i złożenie czytelnej, podpisanej kopii tegoż na ręce jury. Konkurs odbędzie się w czwartek, 18 listopada 2010 o godz. 19.00 w kawiarni „Strych" w Gdyni, pl. Kaszubski 7B (wejście od  ul. S. Żeromskiego). Pula nagród wynosi 1000 zł.
Konkurs na zestaw wierszy:
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich twórców z terenu całej Polski. Należy nadesłać jeden zestaw trzech wierszy w pięciu egzemplarzach, o dowolnej tematyce, dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach. Wiersze należy opatrzyć godłem; do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora/ki (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail).
Prace należy nadsyłać do 31 października 2010 r. na adres:
Centrum Kultury w Gdyni
ul. Łowicka 51 81-504 Gdynia
z dopiskiem „Przegląd Poetycki"
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w piątek, 19 listopada 2010 r. o godz. 19.00 w Centrum Kultury w Gdyni. Laureaci konkursu ogólnopolskiego (na zestaw wierszy) zostaną zaproszeni na imprezę finałową na koszt organizatorów. W obydwu konkursach zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia. Całkowita pula nagród w obydwu konkursach wynosi 8000 zł. Kontakt: Teresa Wojciechowska 58 664 73 77. Patronat prasowy Radio Gdańsk.