971 (571) 2010-10-01 - 2010-10-07

X Międzynarodowe Forum Gospodarcze

W dniach 7-8 października 2010 r. w Gdyni odbędzie się X Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia. To jubileuszowe spotkanie ludzi biznesu i nauki  z całego regionu Morza Bałtyckiego. Podczas 5 paneli dyskusyjnych i warsztatów polscy i zagraniczni eksperci będą dyskutowali na tematy sięgające od przyszłości gospodarki morskiej do wspierania innowacyjności i wykorzystania design'u w biznesie.
Do dyskusji może się włączyć każdy. Udział we wszystkich imprezach składających się na X Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni jest bezpłatny.
Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.forum.gdynia.pl
Na program Forum składają się panele:
Gospodarka Morska - „Europejski Przemysł Stoczniowy - przewagi i wyzwania" (7.10, Budynek Asseco Poland, ul. Podolska 21);
Przemysł czasu wolnego - „Bałtyk -  atrakcja, oferta a przewagi konkurencyjne" (7.10, Hotel Nadmorski, ul. Ejsmonda 2);
Przestrzeń Miejska - „Waterfront, planowanie rozwoju Miasta" (8.10, Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, al. Zwycięstwa 96/98);
Promocja Międzynarodowa - „Okręty flagowe promocji Polski" (7.10, Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, al. Zwycięstwa 96/98);
Przemysły Kreacji - „Największy potencjał rozwoju Europy-przemysły kreacji" (7.10, Hotel Nadmorski, ul. Ejsmonda 2);
oraz po raz pierwszy praktyczne warsztaty: Strategia Blue Ocean, Kreacja, Marketing, Klastering.
Szczegółowe informacje o warsztatach: http://forum.gdynia.pl/warsztaty. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia należy kierować na adres: dominika.zabrocka@arg.gdynia.pl
Liczba miejsc jest ograniczona.
Forum towarzyszyć będzie również „Pomorskie Forum Informatyki Administracji Publicznej" (dawniej Forum Informatyki Administracji Publicznej Województwa Pomorskiego). To impreza partnerska X Międzynarodowego Forum Gospodarczego, poświęcona nowelizacjom dwóch, kluczowych dla administracji publicznej, ustaw:
1.Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
2.Ustawy o finansach publicznych.
Uczestnicy Forum (pracownicy administracji publicznej odpowiedzialnych za informatyzację urzędów oraz przedstawiciele pomorskich firm związanych z informatyzacją i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w urzędach administracji publicznej) będą mieli okazję wysłuchać wykładów, wymienić się doświadczeniami oraz dyskutować w gronie specjalistów. Udział w tej imrezie jest płatny (informacje na: http://www.pfiap.pl/). .
Szczegółowe informacje o forum gospodarczym znaleźć można na stronie internetowej: http://forum.gdynia.pl/