972 (572) 2010-10-08 - 2010-10-14

175 kamer pilnuje porządku w mieście

30 września 2010 r. otwarto Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Władysława IV 12/14.
System obejmuje swym zasięgiem wszystkie dzielnice. Bezpieczeństwa pilnuje łącznie 175 kamer. Średnio jeden punkt kamerowy przypada na 1400 mieszkańców.
System zbudowano wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i jest on największy w Polsce pod względem wykorzystania technologii radiowej do transmisji danych. Sieć ma m.in. wysoką przepustowość i jest odporna na zakłócenia. Warto zaznaczyć, że system dotychczas funkcjonujący w Śródmieściu w pełni zintegrowano z nowym. Obraz z kamer jest przechowywany przez 30 dni.
Rozbudowa wcześniejszego systemu monitoringu trwała dwa lata. 21 sierpnia 2008 r. podpisano z firmą SPRINT Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie tej inwestycji. Gospodarzem systemu została Straż Miejska. W jej strukturze zatrudniono operatorów do obserwacji miasta i podejmowania działań w sytuacjach naruszenia zasad bezpieczeństwa i porządku.
Koszt całej inwestycji sfinansowanej z budżetu miasta, realizowanej w latach 2008 - 2010, wyniósł około 13,5 mln złotych brutto.
Wśród zagrożeń objętych monitoringiem można wymienić między innymi:
- wandalizm i niszczenie mienia (np. wiaty przystankowe, witryny sklepowe, ławki na skwerach w parkach itp.);
- chuligańskie zachowanie osób (spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, bójki, spanie na ławkach itp.);
- kradzieże i włamania (podejrzane zachowanie osób lub grupy osób, kradzieże rowerów, pojazdów samochodowych, włamania do sklepów itp.);
- potrzeba udzielenia pierwszej pomocy osobom (omdlenia, pożary, kolizje i wypadki drogowe);
- przestrzeganie zasad ruchu drogowego (parkowanie pojazdów, zachowanie się w ruchu);
- bezpieczeństwo osób - miejsca niebezpieczne zwłaszcza po zapadnięciu zmroku (tunele, podziemne przejścia itp.);
- bezpieczeństwo ludzi w czasie imprez masowych, zgromadzeń i uroczystości. 

Pracownia Monitoringu Wizyjnego w Gdyni Fot. Sylwia Szumielewicz - Tobiasz

Fot. Sylwia Szumielewicz - Tobiasz