Dowództwo Marynarki Wojennej informuje o salutach armatnich, które zostaną oddane z ORP „Błyskawicy” w piątek, 24 czerwca od godz. 9.30 i niedzielę, 26 czerwca od godz. 12:00. Więcej informacji. Dowództwo Marynarki Wojennej informuje o salutach armatnich, które zostaną oddane z ORP „Błyskawicy” w piątek, 24 czerwca od godz. 9.30 i niedzielę, 26 czerwca od godz. 12:00. Więcej informacji.
972 (572) 2010-10-08 - 2010-10-14

71. rocznica wysiedleń

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Stowarzyszenia Powiernictwo Polskie z siedzibą w Gdyni zaprasza na uroczystości upamiętniające ograbienie i wygnanie przez Niemców z Gdyni tysięcy jej mieszkańców narodowości polskiej:
- w niedzielę, 10 października 2010 r. o godz. 12.30 w kościele NSPJ w Gdyni na Mszę św. w intencji wypędzonych gdynian - poległych w czasie wojny, cierpiących biedę i prześladowania na wygnaniu oraz tych, którzy odeszli niedawno;
- we wtorek, 12 października 2010 r. o godz. 12.00 - Plac Gdynian Wysiedlonych - Asysta Kompanii Honorowej Marynarki Wojennej. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy ku pamięci wypędzonych przez wroga współmieszkańców w miejscu, gdzie jesienią 1939 roku oczekiwali na transport, przemówienia okolicznościowe.