972 (572) 2010-10-08 - 2010-10-14

Dla rodziców

Socjoterapeutyczna Placówka Wsparcia Rodziny prowadzona przez Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop wraz z DOPS nr 2 zaprasza rodziców w trudnej sytuacji życiowej i opiekunów osób z niepełnosprawnością na czwartkowe spotkania w ramach programu „INHALATORNIA".
„Inhalatornia" to miejsce, w którym każdy uczestnik będzie mógł „wiąć głęboki oddech wsparcia" by lepiej radzić sobie z trudami życia codziennego. Świadczona podczas spotkań pomoc psychologiczno - pedagogiczna nie będzie zbiorem gotowych recept, a raczej będzie służyła wzajemnej wymienianie doświadczeń o sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach, informacji o różnych rozwiązaniach, także opierających się o opiekę społeczną, zdrowotną czy prawną. Spotkania będą miały charakter interaktywny i otwarty.
Start: 14 październik 2010 r. w godzinach 16.00 - 18.00. Miejsce: Centrum Integracja, ul. Traugutta 2, Gdynia.
***
Fundacja SAMARYTANIE oraz Przedszkole MALI SAMARYTANIE w Gdyni zapraszają: Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na warsztaty psychologiczno-edukacyjne w ramach projektu AKADEMIA RODZICA. Warsztaty prowadzone są przez psychologów i pedagogów dziecięcych.
Celem projektu jest poznanie kolejnych faz rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym (jego problemów i pomocy w ich rozwiązywaniu) oraz relacji z rówieśnikami.
Spotkania odbywają się w każdy I-szy wtorek m-ca o godz 18.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3 Maja 27/31. Wstęp wolny. Liczba miejsc 20. Bliższe informacje pod numerem telefonu 58 624 10 71 lub 697 72 68 81. e-mail: fundacja@samarytanie.pl