972 (572) 2010-10-08 - 2010-10-14

Likwidacja stowarzyszenia

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sygnatura sprawy 21/10/044 z dnia 2001-07-26 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Społeczny Komitet Ratowania Stoczni Gdańskiej i Przemysłu Okrętowego z siedzibą w Gdyni, ul. Gniewska 2-8/57, 81-053 Gdynia.
Likwidatorem stowarzyszenia ustanowiony został Jan Hyży.