972 (572) 2010-10-08 - 2010-10-14

Pamięci generała brygady Antoniego Hedy

11 października 2010 roku na dworcu PKP w Chyloni (front budynku dworca ) odbędzie się uroczystość z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej generałowi brygady Antoniemu Hedzie ps. „Szary". Początek uroczystości o godz. 11:30.
Antoni Heda - ur. 11 października 1916 r. w Małomierzycach koło Iłży. Dowódca oddziałów partyzanckich ZWZ i AK, w okresie powojennym formacji niepodległościowych ROAK, DSZ, WiN i NIE.
Działał głównie na terenie okręgu kieleckiego i radomskiego. Generał brygady Wojska Polskiego. Po zakończeniu wojny A. Heda pozostał w konspiracji, działając w ramach Ruchu Oporu Armii Krajowej, a następnie Delegatury Sił Zbrojnych.
Na czele swojego oddziału, liczącego blisko 250 ludzi, wsławił się rozbiciem w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 komunistycznego więzienia w Kielcach, w którym UB i sowieccy funkcjonariusze „Smiersza" osadzili 374 więźniów. Po akcji w Kielcach zaprzestał działalności konspiracyjnej - pod zmienionym nazwiskiem, jako Antoni Wiśniewski, wyjechał na Wybrzeże. Był poszukiwany przez UB i w 1948 został aresztowany w Gdyni. Otrzymał cztery wyroki śmierci, w końcu dzięki interwencji byłych oficerów AL, którzy współdziałali z nim w 1944 r., karę śmierci zamieniono na dożywocie. Siedział w więzieniach na Rakowieckiej, w Rawiczu i we Wronkach.
Wyszedł na wolność w 1956 objęty amnestią. W dalszym ciągu prowadził działalność niepodległościową, m.in. działając w NSZZ „Solidarność". Przez wiele lat był doradcą kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W ostatnim okresie życia mieszkał w Kaniach pod Warszawą.
Zmarł 14 lutego 2008 r. w Warszawie.

Miejsce uroczystości: Dworzec PKP Gdynia Chylonia

W związku z uroczystościami w godz. 6 - 13 nastąpią utrudnienia w ruchu kołowym na pl. Dworcowym przed Dworcem Gdynia Chylonia. 

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej gen. bryg. Antoniego Hedę ps. Szary - ulotka część 1

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej gen. bryg. Antoniego Hedę ps. Szary - ulotka część 2