972 (572) 2010-10-08 - 2010-10-14

Podziękowanie

Klub Krajoznawców „Bliza" O/M PTTK w Gdyni dziękuje Panu Dyrektorowi MIR-u doc. dr hab Tomaszowi Linkowskiemu za gościnne przyjęcie w Morskim Instytucie Rybackim w dniu 25.09.2010 r. gdyńskich turystów w związku z XXIII Zlotem im.prof.Kazimierza Demela oraz za otrzymane foldery i gadżety.