Dowództwo Marynarki Wojennej informuje o salutach armatnich, które zostaną oddane z ORP „Błyskawicy” w piątek, 24 czerwca od godz. 9.30 i niedzielę, 26 czerwca od godz. 12:00. Więcej informacji. Dowództwo Marynarki Wojennej informuje o salutach armatnich, które zostaną oddane z ORP „Błyskawicy” w piątek, 24 czerwca od godz. 9.30 i niedzielę, 26 czerwca od godz. 12:00. Więcej informacji.
972 (572) 2010-10-08 - 2010-10-14

Uwaga! Konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że Rada Miasta Gdyni zamierza przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutów wszystkich dzielnic Miasta Gdyni, w zakresie zmiany kworum przy zwoływaniu sesji rady, wyborze i odwoływaniu przewodniczącego i wiceprzewodniczących zarządu.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej poprzez stronę miasta www.gdynia.pl. W związku z tym w dniach 13 - 19.10.2010 r. udostępnia się na tej stronie ankietę, której wypełnienie będzie polegać na zaznaczeniu odpowiedzi „TAK" lub „NIE", w odniesieniu do zadanego pytania.
Konsultacje przeprowadza się na obszarze dzielnic miasta Gdyni. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na terenie danej dzielnicy.

Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek