973 (573) 2010-10-15 - 2010-10-21

Bezpłatne szkolenie dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pod hasłem „Nowe umiejętności i kompetencje dla osób niepełnosprawnych". Projekt skierowany jest dla osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących Gdynię. Organizatorem szkolenia jest firma BCH „GWARANCJA".
Celem udziału w szkoleniu jest:
- zdobycie nowych umiejętności w zakresie pracy z komputerem (obsługa programów pakietu MS Office);
- zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy,
- nabycie odpowiedniego ukierunkowania zawodowego;
- wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Uczestnik projektu ma zapewnione m.in. opiekę psychologa, doradcy zawodowego, materiały dydaktyczne, a także stypendium szkoleniowe w wysokości 120 zł brutto, które naliczane jest od każdej godziny uczestnictwa w szkoleniu.
Więcej informacji o sposobie zgłaszania pod numerem tel: 58 305 60 41 lub 609 503 623 lub e-mail: mariola.chabasinska@gwarancja.com.pl Strona internetowa projektu www.noweumiejetnosci.pl.

ikona