973 (573) 2010-10-15 - 2010-10-21

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3 - 5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola, na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne w dniu 16.10.2010 r. w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkola Samorządowego nr 29 Gdynia, ul. Adm. Unruga 53, tel. 58 625 09 67. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach działalności Centrum Kształcenia Mowy zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (logopedzi, psycholog, oligofrenopedagog) w dn. 20.10.2010 r. w godz. 16.30 - 18.30 do Przedszkola Samorzadowego nr 7 Gdynia, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44. Diagnoza i ewentualna terapia sa bezpłatne. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia. 

ikona