Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
973 (573) 2010-10-15 - 2010-10-21

Komunikat wyborczy

W związku z rozpoczęciem kampanii wyborczej do samorządów, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, jako wykonujący zadania zarządcy dróg, informuje, że wyraża zgodę na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na słupach, latarniach i innych urządzeniach i obiektach zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych i dróg znajdujących się w zarządzie gminy z wyłączeniem zmodernizowanego odcinka ulicy Świętojańskiej i Placu Kaszubskiego, alei pieszej w środkowym pasie Skweru Kościuszki i alei Jana Pawła II oraz Bulwaru Nadmorskiego. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, by nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szczegółowe warunki ich umieszczania należy uzgodnić z właścicielami lub zarządcami urządzeń i obiektów.

ikona