973 (573) 2010-10-15 - 2010-10-21

Nagrody dla nauczycieli ZNP

Jak co roku gdyńscy pedagodzy i pracownicy oświaty, zarówno czynnie pracujący, jak i emerytowani, zrzeszeni w Związku Nauczycielstwa Polskiego, zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz związkowymi. Odznaczenia zostały nadane na wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę, przyznawanym przez Prezydenta RP, odznaczono: Ewę Biernacką z ZS nr 7 (Prezesa Oddziału ZNP w Gdyni); Katarzynę Sokalską - Waśko z SP 34;
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały: Lilia Garczyńska z SP nr 18; Renata Tomaszewska z SOSW nr 1; Grażyna Wojciechowska z ZS nr 14; Złote Odznaki ZNP otrzymały: Maria Domanik - Chudzińska z Sekcji Emerytów i Rencistów; Mieczysława Krasowska z SOSW nr 1; Emilia Kulawczuk z Sekcji Emerytów i Rencistów; Hanna Maria Melerska z Sekcji Emerytów i Rencistów; Krystyna Mielnik z SP nr 10; Wiesława Teresa Nowaczyk z Gimnazjum nr 3; Marta Szymkow z Sekcji Emerytów i Rencistów;
Odznaczenia za 50 - letnią przynależność do ZNP otrzymały: Janina Bukowska, Hanna Maria Melerska, Emilia Kulawczuk, Elżbieta Noetzel. 

ikona