973 (573) 2010-10-15 - 2010-10-21

Rady Dzielnic informują

Rada Dzielnicy Babie Doły zaprasza mieszkańców do biura Rady Dzielnicy w Szkole Podstawowej nr 28 (ul. Zielona 53) na dyżury radnych: 18.10 - Stanisława Kozłowska, 25.10 - Marcin Limanin.
***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do siedziby Rady, ul. Lniana 19, tel. 58 664 35 51 na dyżury radnych dzielnicy w każdy czwartek w godz.17.00 - 18.00. W pierwszy czwartek miesiąca w godz: 17.00 - 19.00 dyżuruje Jadwiga Stefaniszyn - przewodnicząca rady dzielnicy oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej /w godz.17.00 - 18.00/.
Ponadto w każdy drugi czwartek miesiąca w godz.17.00 - 18.00 dużuruje radny miasta Marcin Horała. Więcej informacji na www.gdynia-cisowa.info. Kontakt e-mailowy: rada.cisowa@gdynia.pl
***
Biuro Rady Dzielnicy Chylonia, ul. Morska 192 - budynek Szkoły Podstawowej nr 10 jest czynne w dniach: poniedziałek 8.00 - 12.00, środa 12.00 - 18.00, czwartek 8.00 - 12.00. Dyżury funkcjonariuszy Straży Miejskiej odbywają się w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00. Dyżur radnej miasta Ewy Krym odbywa się w ostatni wtorek miesiąca od godz. 16.15 do 17.00 w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni, ul. Rozewska 33.
***
Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino zaprasza mieszkańców do kontaktu e-mailowego: rada.chwarzno@gdynia.pl., telefonicznego 58 621 40 29 oraz osobistego w ZS nr 15 Gdynia Chwarzno, ul. Jowisza 60 w każdy wtorek, środę i czwartek od godz. 16.00 do 20.00. Zapraszamy też na dyżury radnych dzielnicy w każdą środę od 17.00 do 18.00 oraz na dyżury Radnego Miasta Andrzeja Kieszka w każdą pierwszą i drugą środę miesiąca.
***
Biuro Rady Dzielnicy Dąbrowa (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) zaprasza mieszkańców w poniedziałki i środy w godz. 8.00 - 11.00, w piątki w godz. 8.00 - 14.00 oraz na dyżury radnych w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.30 - 18.30.
Strona: http://stronarady.dabrowka.net.
***
Rada Dzielnicy Działki Leśne zaprasza mieszkańców na dyżury radnych do biura przy ul. Witomińskiej 8 w środy w godz. 17.00 - 18.00 W najbliższym czasie dyżur pełnią: 20.10 - Wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy - Zygmunt Ziółkowski, 27.10 - Mieczysław Dworak, 3.11 - Maciej Karmoliński, 10.11 - Wojciech Jankowski.
***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Grabowo 12 radni pełnią dyżury w każdy czwartek w godz. 17.00 - 18.00. I tak: 21.10 - Zenon Roda. W każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje mieszkańców o dyżurach radnych w biurze Rady, które mieści się przy al. Marsz. Piłsudskiego 18. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.17.00 - 18.00 dyżuruje przewodniczący Rady M. Bodziński i przedstawiciele Straży Miejskiej. Radni dyżurują w godz.17.00 - 18.00 w każdy poniedziałek.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV LO w każdy czwartek m-ca w godz.17.00 - 18.00. I tak: 21.10 - Artur Beń, 28.10 - Krystyna Bieszk, 4.11 - Arkadiusz Radzimowski. W każdy pierwszy wtorek m-ca w godz.15.30 - 16.30 dyżur pełni radny Miasta Sławomir Kwiatkowski. W trzeci czwartek m-ca w godz.17.00-18.00 dużur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że biuro rady czynne jest w poniedziałki i środy w godz. od 10.00 do 17.00, telefon 58 664 62 70. Adres internetowy - rada.malykack@gdynia.pl. Aktualne informacje na temat działalności Rady Dzielnicy można uzyskać na stronie internetowej www.malykack.miasto.gdynia.pl.
***
Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza mieszkańców na dyżury radnych w każdy poniedziałek w godz.18.00 - 19.00 do biura Rady przy ul. Podgórskiej 14. Harmonogram dyżurów radnych dzielnicy w miesiącu październiku 2010 r.: 18.10 - Szymon Kula, 25.10 - wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy Jan Gumiński. Informujemy również, że w każdy poniedziałek w godz. 18.00 - 19.00 dyżurują funkcjonariusze Komisariatu Policji Gdynia Oksywie i Straży Miejskiej.
Radny Miasta Marek Łucyk dyżurować będzie 18 października 2010 r. (poniedziałek) w godz. 12.00 - 13.00 w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni Obłuże, ul. Boisko 6.
***
Biuro Rady Dzielnicy Oksywie, ul. Godebskiego 8, budynek SP nr 33, czynne jest w poniedziałek w godz. 8.00 - 13.00, wtorek w godz. 13.00 - 18.00, środa w godz. 8.00 - 12.00. Dyżury radnych dzielnicy w każdy wtorek w godz. 17.00 - 19.00. Dyżur Radnej Miasta Beaty Łęgowskiej w każdy wtorek w godzinach 17.00 - 18.00.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro Rady mieszczące się w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Orłowskiej 27 czynne jest we wtorki w godz. 11.00 - 18.00 i w czwartki w godz. 8.00 - 15.00. Telefon: 58 664 92 75. Adres e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl
W każdy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury w biurze Rady. Przewodnicząca - mgr Jolanta Roszczynialska pełni dyżur w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 13.00 - 15.00 w biurze Rady, Wiceprzewodniczący - Krzesław Kowalski w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady, a z Wiceprzewodniczącą Rady - Małgorzatą Ważny można się umówić na spotkanie w terminie ustalonym za pośrednictwem biura Rady. W każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pogórze informuje, że siedziba biura rady dzielnicy mieści się w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Porębskiego 21, tel. 58 665 70 64. Biuro czynne jest w poniedz. w godz.14.00 - 20.00, wtorki w godz. 8.00 - 12.00 oraz w środy w godz. 16.00 - 20.00. Kontakt z radnymi za pośrednictwem adresu e-mail: rada.pogorze@gdynia.pl.
W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur pełni radny oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. 20.10 - Krystyn Barlikowski. W każdy wtorek w godz.10.00 - 12.00 w świetlicy socjoterapeutycznej Stokrotka przy ul. Unruga 150 dyżuruje pracownik MOPS, funkcjonariusz Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo zaprasza w godz. 17.00 - 18.00 na dyżury radnych dzielnicy w biurze przy ul. Czeremchowej 1 pok. nr 39, tel. 58 664 56 21. W I środę m-ca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała, w II środę m-ca funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, że dyżury radnych dzielnicy odbywają się w czwartki w godz.17.00 - 19.00 w biurze Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w Szkole Podstawowej nr 21 (tel. 58 661 90 68). W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na dyżury strażników miejskich.
Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza do odwiedzenia strony internetowej rady: www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz kontaktowanie się z radą poprzez adres e-mail:rada.srodmiescie@gdynia.pl.
***
Rada Dzielnicy Redłowo z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Cylkowskiego 5. Biuro Rady czynne: ponedziałek 15.00 - 19.00, środa -10.00 - 15.00,czwartek 13.00 - 18.00 Członkowie Zarządu Dzielnicy dyżurują w poniedziałki w godz. 17.00-18.00: I poniedziałek miesiąca - Józef Leszczyński wiceprzewodniczący Zarządu, II poniedziałek miesiąca - Wiesława Nadolska przewodniczaca Zarządu, III poniedziałek miesiąca - Alicja Kowalczyk wiceprzewodnicząca Zarządu. W pierwszą środę miesiąca w siedzibie Rady w godz. 11.00 - 13.00 dyżur pełni przedstawicie Straży Miejskiej.
Rada Miasta Joanna Chacuk dyżuruje w Biurz Rady Dzielnicy w 3 poniedziałek miesiaca o godz. 17.00. Rada Dzielnicy Redłowo posiada adres e-mail: rada.redlowo@gdynia.pl. Rada Dzielnicy Redłowo zaprasza seniorów z naszej dzielnicy na bezpłatne zajęcia do Klubu Seniora „Redłowskie Słońce", który mieści się w siedziby DPOS przy ul. gen. Maczka 1. Informacje pod nr tel. 58 622 09 47.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze rady w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Starodworcowej 36 w każdą środę miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, tel. 58 629 44 03. Oto harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc: 20.10. - Małgorzata Pettkowska, 27.10. - Jadwiga Hościło. W drugą środę miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej.
W ostatnią środę miesiąca dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski w biurze rady w godz. 17.00 - 18.00.Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00 - 16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.
***
Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka informuje, że przewodniczący Henryk Rzepecki pełni dyżur w siedzibie Rady w drugi wtorek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00, V-ce przewodnicząca Rady Miasta Joanna Zielińska pełni dyżur w siedzibie Rady w drugi wtorek miesiąca w godzinach 17.30 - 18.30. Radny Dzielnicy Paweł Jażdżewski pełni dyżur w każdą ostatnią środę miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00. Radny Dzielnicy Krzysztof Gnutek pełni dyżur w każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00.
***
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja informuje, że biuro rady dzielnicy czynne jest w każdy wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i środę od godz. 9.00 do godz. 16.00, tel. 58 624 66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl. Dyżury radnych odbywają się w każdy wtorek w godz. 17.00 - 18.00. W każdy trzeci wtorek miesiąca dyżur pełni przewodniczący rady dzielnicy Dariusz Pyż. W pierwszy wtorek miesiąca dyżur w radzie dzielnicy pełni przedstawiciel Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana informuje, że Przewodniczący Jerzy Dolata dyżuruje we wtorek w godz. 17.00 - 18.00, a wiceprzewodniczący Józef Bela w środy w godz. 16.30 - 17.30, rewirowy Straży Miejskiej w pierwszą środę miesiąca w godz. 15.30 - 16.30. Biuro mieści się w Przychodni Zdrowia, ul. Legionów 67, tel. 58 620 87 69. Czynne jest we wtorek i środę w godz. 11.00 - 18.00.  

ikona