974 (574) 2010-10-22 - 2010-10-28

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3 - 5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne w dniu 23.10.2010 r. w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkola Samorządowego nr 44 Gdynia, ul. Tatarczana 4 tel 58 629 30 62.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.