974 (574) 2010-10-22 - 2010-10-28

Gdynia łowi poetów

Centrum Kultury w Gdyni i Przystań Poetycka „Strych" ogłosiły IX Gdyński Przegląd „Połowy Poetyckie 2010". W ramach przeglądu odbędą się dwa konkursy: jednego wiersza i konkurs na zestaw wierszy.
Konkurs jednego wiersza - warunkiem uczestnictwa jest osobiste odczytanie jednego niepublikowanego wiersza i złożenie jego czytelnej, podpisanej kopii na ręce jury. Konkurs odbędzie się 18 listopada 2010 r. w kawiarni „Strych" w Gdyni (pl. Kaszubski 7B - wejście od ul. S. Żeromskiego). Początek o godz. 19.00. Pula nagród wynosi 1000 zł.
Konkurs na zestaw wierszy - warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego zestawu trzech wierszy w pięciu egzemplarzach, o dowolnej tematyce, dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach.
Wiersze należy opatrzyć godłem, a do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora/ki (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail). Prace należy nadsyłać do 31 października 2010 r. na adres:
Centrum Kultury w Gdyni
ul. Łowicka 51 81-504 Gdynia
z dopiskiem „Przegląd Poetycki"
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 19 listopada 2010 r. o godz. 19.00 w Centrum Kultury w Gdyni.
Laureaci konkursu ogólnopolskiego (na zestaw wierszy) zostaną zaproszeni na imprezę finałową na koszt organizatorów.
W obu konkursach zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia. Całkowita pula nagród wynosi 8000 zł. Kontakt: Teresa Wojciechowska, tel. 58 664 73 77.