974 (574) 2010-10-22 - 2010-10-28

Medale dla małżeństw

25 października 2010 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdyni odbędzie się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
Godz. 13.00: Irena i Henryk Bukowscy, Jolanta i Jerzy Bernardowie, Krystyna i Andrzej Charkinowie, Urszula i Edmund Grubbowie, Daniela i Jerzy Idzikowie, Joanna i Marian Denekowie, Teresa i Czesław Jabłońscy, Gertruda i Franciszek Binek, Sabina i Józef Kamińscy, Krystyna i Franciszek Koconowie, Urszula i Edmund Leśko.
Godz. 15.00: Zofia i Zbigniew Osieccy, Anna i Chryzant Pawłowscy, Danuta i Marian Prawdzikowie, Gertruda i Stanisław Słomińscy, Urszula i Jerzy Świderscy, Róża i Stefan Szłapak, Katarzyna Klemp - Waszczyk i Robert Waszczyk, Wiesława i Zygmunt Wetowscy, Krystyna i Lech Szydło, Elżbieta i Jan Zareccy.
Wszystkie pary świętują jubileusz 50-lecia. Jubilaci w prezencie od miasta otrzymają grafikę, kwiaty i dyplomy.