974 (574) 2010-10-22 - 2010-10-28

Nagrody dla pracowników służby zdrowia

Z okazji Gdyńskiego Święta Służby Zdrowia
wszystkim jej pracownikom podejmującym trudne wyzwania tworzenia wysokiego standardu opieki zdrowotnej wyrażamy
szczególne uznanie za wytrwałą pracę i zaangażowanie w realizację programów profilaktycznych.
Przekazujemy serdeczne życzenia dalszych osiągnięć zawodowych oraz spełnienia wszelkich zamierzeń.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek
Wiceprezydent Gdyni Ewa Łowkiel
                

Gdyńską tradycją, z okazji Dnia Św. Łukasza - Patrona Pracowników Służby Zdrowia, jest honorowanie wyróżniających się pracowników służby zdrowia Nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni. Uroczystość odbyła się 18 października 2010 r. w Domu Rzemiosła. Wykaz osób nagrodzonych Nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni w 2010 roku:
1. Donata Weltrowska - lekarz internista, dyrektor Przychodni Lekarskiej Chylonia I Sp. z o.o.;
2. Longina Korzecka - lekarz pediatra, zatrudniona w Przychodni Dąbrowa - Dąbrówka Sp. z o.o;
3. Wiesława Brandt - lekarz, zatrudniona w Hospicyjnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gdyni, były Ordynator Pulmonologii Szpitala Przeciwgruźliczego w Gdyni;
4. Renata Wachnicka-Truty - St. Asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej;
5. Genowefa Ossowska - Wolnik - lekarz pediatra, Dyrektor przychodni NZOZ Kolejarz-Vita Centrum Medyczne Św. Katarzyny;
6. Leokadia Bugajewska - lekarz stomatolog w Przychodni Lekarskiej Obłuże II Sp. z o.o;
7. Irena Wójcicka-Kremky - lekarz pediatra w SANUS Sp. z o.o.;
8. Lech Stachurski - dr n. med., Ordynator Oddziału Urologicznego Szpitala Miejskiego;
9. Paweł Cieśla - dr n. med., Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Miejskim;
10. Krzysztof Leśniewski-Kmak - dr n. med. Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej Centrum Onkologii Szpitala Morskiego im. PCK;
11. Urszula Łowiec - mgr farmacji, kierownik apteki szpitalnej w Szpitalu Morskim im. PCK;
12. Marek Rosinke - lekarz ortopeda w Specjalistycznej Przychodni LekarskiejŚródmieście;
13. Teresa Machelska - lekarz chorób wewnętrznych, Prezes Zarządu Spółki NZOZ Śródmieście Sp. z o.o.;
14. Janina Meyer-Grzelak - lekarz rodzinny zatrudniona w NZOZ Przychodni Lekarskiej Witomino Sp. z o.o.;
15. Jarosław Skłucki - lekarz pediatra, Prezes Zarządu Spólki NZOZ Wzgórze Św. Maksymiliana Sp. z o.o.;
16. Monika Rybicka - pielęgniarka środowiskowo-rodzinna zatrudniona w Spółce partnerskiej Czaja i Partnerzy Pielęgniarki i Położne;
17. Izabela Lehmann - instrumentariuszka, kierownik bloku operacyjnego zatrudniona w Clinice Medica Sp. z o.o.;
18. Ewa Ossowska - mgr pielęgniarstwa, przełożona pielęgniarek w Przychodni Lekarskiej Chylonia I Sp. z o.o.;
19. Jolanta Lipka - pielęgniarka medycyny szkolnej w Przychodni Dąbrowa - Dąbrówka Sp. z o.o.;
20. Rena Antosiewicz - pielęgniarka w Hospicyjnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej;
21. Maria Jaworowicz - pielęgniarka oddziałowa Izby Przyjęć Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej;
22. Helena Hallmann - pielęgniarka środowiskowo-rodzinna zatrudniona w Przychodni Lekarskiej Obłuże II Sp. z o.o.;
23. Teresa Pisarewicz - pielęgniarka zatrudniona w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień;
24. Wiesława Kabat-Raszeja - kierownik zespołu techników elektroradiologii w Szpitalu Miejskim;
25. Ewa Dąbrowska - pielęgniarka oddziałowa oddziału radioterapii „A" w Szpitalu Morskim;
26. Andrzej Obierzyński - koordynator pracy zakładu rtg w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Śródmieście Sp. z o.o;.
27. Wiesława Nowacka - pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, zatrudniona w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej;
28. Ewa Kubina - pielęgniarka zatrudniona w Przychodni Lekarskiej Witomino Sp. z o.o. staż pracy 35 lat;
29. Bożena Święczkowska - pielęgniarka medycyny szkolnej, zatrudniona w VITA-MED. Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o.;
30. Genowefa Konopczak - pielęgniarka środowiskowo-rodzinna zatrudniona w Przychodni u Źródła Marii Sp. z o.o., staż pracy 34 lata.