974 (574) 2010-10-22 - 2010-10-28

Podziękowania

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 3 w Gdyni składają serdeczne podziękowania Halinie Raszce, Teresie Dyszlewicz, Edycie Sierackiej- Ziębie, Reginie Szmal, Danucie Wołukanis i Zenonowi Roda za całoroczną współpracę oraz za wszelką pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu imprez czytelniczych dla dzieci i dorosłych.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack serdecznie dziękuje Admirałowi Floty Tomaszowi Mathea Dowódcy Marynarki Wojennej RP za pomoc w organizacji koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej z okazji wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Ponadto podziękowania składamy Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny" za udostępnienie sprzętu audiowizualnego niezbędnego do organizacji koncertu.