974 (574) 2010-10-22 - 2010-10-28

Wolontariat europejski - spotkanie informacyjne

We wtorek 26 października 2010 r. w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w sali 105 w godzinach od 17:00 do 19:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące wolontariatu europejskiego.

Wolontariat Europejski to możliwość wyjazdu za granicę w charakterze wolontariusza do jednego z krajów europejskich do pracy w organizacji/instytucji non-profit. Osoba ta pomaga tam w pracy tej organizacji ucząc się jednocześnie poprzez doświadczenie. Na EVS może wyjechać każdy w wieku 18 do 30 lat. Czas trwania wolontariatu to 2 do 12 miesięcy. Większość kosztów pokrywa Program Komisji Europejskiej „Młodzież w Działaniu".

Obecnie poszukiwani są wolontariusze do pomocy w Centrum Wolontariatu Caritas na Ukrainie oraz do wielu innych ciekawych projektów. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Kontakt: Centrum Współpracy Młodzieży, www.cwm.org.pl, e-mail: evs@cwm.org.pl