975 (575) 2010-10-29 - 2010-11-04

Dla biznesu - wszystko w jednym miejscu

Od 26 października 2010 r. Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ma nową siedzibę przy ul. 10 Lutego 24. Siedziba jest świetnie skomunikowana z resztą miasta, a większa przestrzeń gwarantuje należyty komfort obsługi interesantów.
Oto atuty nowej formuły GCWP:
- w jednym miejscu pracownicy ZUS, Urzędów Skarbowych i Urzędu Statystycznego oraz Ewidencji Działalności Gospodarczej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni - bez konieczności przemieszczania się można zarejestrować działalność gospodarczą;
- nowy zespół przybliży dostępne sposoby wsparcia dla osób niepełnosprawnych pragnących powrócić na rynek pracy. Doradzi też pracodawcom zainteresowanym zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością;
- GCWP prowadzi też szkolenia poprzez współpracę z pomorskimi instytucjami otoczenia biznesu;
- doradcy biznesowi udzieląją porad w zakresie dostępnych programów pomocowych dla przedsiębiorców, możliwych źródeł finansowania działalności gospodarczej czy oferty instytucji wspierających przedsiębiorczość;
- nowy portal biznesowy www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl zawiera bieżące informacje przydatne przedsiębiorcom. Znajduje się tam szereg porad, praktycznych wskazówek i zagadnień związanych z przedsiębiorczością.
Warto dodać, że w Gdyni na 1000 osób w wieku produkcyjnym 203 pracują na własny rachunek (średnia w Polsce to 139). 

Otwarcie GCWP
Otwarcie GCWP Fot. Sylwia Szumieleiwcz - Tobiasz