975 (575) 2010-10-29 - 2010-11-04

Dla rozwoju Gdyni, Pomorza, Polski - porozumienia ponadregionalne

W czwartek 28.10.2010 r.odbyły się w Gdyni trzy ważne wydarzenia, służące coraz szerszemu otwarciu gospodarki i polityki polskiej na Bałtyk.
Autostrada Morska Karlskrona - Gdynia - to nowy szwedzko - polski projekt - efekt wieloletniej współpracy, służącej możliwie najdogodniejszym połączeniom i możliwie najszerszej współpracy - szczególnie miast i województw nadmorskich - Gdyni i Karlskrony, Pomorza i Blekinge. Dzięki temu projektowi Gdynia będzie pierwszym miastem w Polsce, gdzie spotkają się trzy projekty priorytetowe Unii Europejskiej: projekt nr 25 - autostrada A-1 - (przedłużona Obwodnicą Trójmiejską i Trasą Kwiatkowskiego - do portu w Gdyni), projekt nr 23 - linia kolejowa Gdynia - Warszawa - i projekt nr 21 - autostrada morska Karlskrona-Gdynia. Polskim partnerem projektu „Autostrady Morskiej" jest Zarząd Morskiego Portu w Gdyni. W PPNT odbyła się konferencja, z udziałem szwedzkich partnerów projektu oraz zainteresowanych firm gospodarki morskiej z Pomorza i kraju. Głównym gdyńskim celem projektu jest rozbudowa układu ulicznego wokół miejsca, gdzie powstanie nowy terminal promowy w Gdyni.
W Urzędzie Miasta odbyło się natomiast XI Walne Zebranie Członków SMAB, z udziałem przedstawicieli miast: Częstochowa, Gdynia, Kowal, Łódź, Radomsko, Sopot, Toruń, któremu przewodniczy prezydent Gdyni - dr Wojciech Szczurek. Głównym celem zebrania było zapoznanie się z aktualnym stanem prac przy budowie autostrady A-1, a także rezultatami projektu „Oś Północ-Południe" (projekt „SoNorA), a szczególnie osiągnięciami SMAB.
Z kolei „Warsztaty krajowe projektu „SoNorA" pozwoliły przedstawić i poddać ocenie najważniejsze cele tego projektu (koordynowanego przez włoski region Veneto), a szczególnie efekty działalności Gdyni i SMAB. Należą do nich przede wszystkim: aktywne uczestnictwo w powołaniu ośrodka koordynacji współpracy 7 urzędów marszałkowskich dla stworzenia strefy rozwoju wzdłuż osi północ-południe. Deklaracje w tej sprawie podjęto w dniu 23.06 br. w Gdyni podczas konferencji Korytarz Bałtyk-Adriatyk. Drugim osiągnięciem jest wypracowanie koncepcji ustanowienia tzw. Subregionalnej Strefy Rozwojowej „Dolina Logistyczna".