975 (575) 2010-10-29 - 2010-11-04

Likwidacja stowarzyszenia

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sygnatura sprawy 21/10/044 z dnia 14.06.2010 r. wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Społeczny Komitet Ratowania Stoczni Gdańskiej i Przemysłu Okrętowego z siedzibą w Gdyni, ul. Gniewska 2-8/57, 81-053 Gdynia.
Likwidatorem stowarzyszenia ustanowiony został Jan Hyży.