975 (575) 2010-10-29 - 2010-11-04

Litania Miast 2010

1 listopada 2010 r. przy Krzyżu przy Urzędzie Miasta Gdyni w godz. od 19.45 do 21.00 odbędzie się „Litania Miast".
Program uroczystości:
- pierwsza część (godz. 19.45 - 20.00) - występ zespołu muzycznego, przywitanie gości honorowych oraz wszystkich zgromadzonych przez kapelana i przedstawicieli młodzieży, wspólny śpiew, przemówienia przedstawiciela władz samorządowych, utwór muzyczny;
- druga część (godz. 20.00 - 20.30) - każde z szesnanstu miast poprzez wejście na antenę zaprezentuje specyfikę postaci, która wzbogaciła dane miasto, region swoją świętością. Między wejściami na antenę śpiewany będzie fragment psalmu 29, umieszczony przy Gdyńskim Pomniku Poległych Stoczniowców „Niech Pan udzieli mocy swojemu ludowi. Niech Pan pobłogosławi swój lud. Niech Pan udzieli mocy nam darząc nas pokojem."
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rezygnacji z tej części programu na rzecz dłuższego materiału filmowego o postaciach związanych z historią Gdyni. Na zakończenie zapalenie we wszystkich miastach harcerskich pochodni.
- trzecia część (godz. 20.37 - 21.00) - modlitwa powszechna;
- godz. 20.45 - uczestnicy spotkania, którzy przynieśli ze sobą świece złożą je w wyznaczonym miejscu podczas „procesji światła";
- godz. 20.50 - wystąpienie ks. proboszcza (dziekana), będące podsumowaniem Litanii i wprowadzeniem do Apelu Jasnogórskiego;
- godz. 21.00 - Apel Jasnogórski oraz śpiew pieśni „Abba Ojcze" w kręgu.