Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
975 (575) 2010-10-29 - 2010-11-04

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 938/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16729/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.10.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Miętowej 60 o pow. 32 m², oznaczonej na karcie mapy KM 37 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 225/86, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
2. Nr 939/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16730/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.10.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Miętowej 66 o pow. 48 m², oznaczonej na karcie mapy KM 37 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 225/86 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
3. Nr 940/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16731/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.10.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Poziomkowej 82 o pow. 2 m², oznaczonej na karcie mapy KM 38 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 557/415, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 20.10.2010 r. do 10.11.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jana z Kolna; cz.dz.nr 18/1 km.118 o pow. 274,64 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 m-cy.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 19.10.2010 r. do dnia 8.11.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr 17/2010 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Świętojańska 139/32, Warszawska 80/43, Steyera 1C/1, Boh. Star. Warszawskiej 11/29, Żelazna 20/34, Rolnicza 10A/28, Chylońska 69-85/126, Arciszewskich 29B/2, Dąbrowskiego 4A/9.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.10.2010 r. do dnia 9.11.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej cz. dz. nr 392/81 km. 76 o pow. 9,23 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 19.10.2010 r. do dnia 8.11.2010 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro na wykonanie nawierzchni z płyt yomb oraz remont istniejącej nawierzchni z płyt w ul. Solnej i Kamiennej w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/solna
Termin składania ofert 5.11.2010 o godz. 10.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: B. Młodzianowska, tel. 58 761 20 21 w godz. 8.00 - 15.00 w sprawach proceduralnych: K. Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86 w godz. 8.00 - 15.00.
***
Zarząd Dróg i Zieleni 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 193 000 euro
na usługę w zakresie bieżącej pielęgnacji drzewostanu miejskiego na terenie miasta Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/drzewostan
Termin składania ofert 22.11.2010 r. o godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych: K. Kostkiewicz, 58 761 20 86 w godz. 8.00 - 16.00.